Welkom op de site van De Baldakijn


 SBO De Baldakijn is een speciale school voor basisonderwijs.
 

 “Wie geen geloof heeft in eigen kunnen en geen vertrouwen heeft in anderen, stopt met leren”.
Als je op een school zit waar je steeds merkt dat het niet  meer lukt, kun je niets meer opnemen of leren. De sociaal-emotionele  ontwikkeling en het ontwikkelen van een gezonde werkhouding en zelfvertrouwen vormen de basis voor het leren. De Baldakijn is er voor dié kinderen, die zijn vast gelopen op de reguliere basisschool, vanwege leerproblemen, of sociaal-emotionele problemen. Ook kinderen die het te moeilijk zullen krijgen op een basisschool kunnen terecht op De Baldakijn. Op De Baldakijn wordt daarom in alle facetten van het onderwijs veel aandacht besteed aan werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
 
 
 
Het motto van SBO De Baldakijn luidt: De Baldakijn is een plek waar onderwijs en zorg elkaar ontmoeten.